Zpracování projektu kupní síly ve vybraných regionech dle letákových akcí Proton firmy HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zpracování projektu kupní síly ve vybraných regionech dle letákových akcí Proton firmy HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Jan cs
dc.contributor.author Vala, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:34:32Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:39Z
dc.date.issued 2006-12-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3316
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Zpracování projektu kupní síly ve vybraných regionech dle letákových akcí Proton firmy HP Tronic spol. s r.o." je zjistit do jaké výše je efektivní roznos letáků Proton firmy HP Tronic Zlín, spol. s r. o. Jelikož kupní sílu nebo efektivitu lze poměrně obtížně zjistit , bylo nutné učinit několik kroků, aby výsledky měly co největší vypovídací hodnotu a aby bylo možné určit kupní sílu letáku Proton pro vybrané regiony. Při zpracování práce jsem použil výsledky prodejů tržeb velkoobchodu dle maloobchodních zákazníků využívajících leták Proton. Tyto jsem rozdělil a přiřadil k jednotlivým obcím, respektive poštovním schránkám v dané spádové oblasti, která byla vždy vybrána na základě konzultace s obchodním oddělením pro leták Proton. Pro analýzu jsem využil především internetového šetření. Také jsem provedl analýzu konkurence a SWOT analýzu letáku Proton. Na základě získaných informací jsem pak navrhl způsob řešení daného problému. cs
dc.format 63 s., 6 s. cs
dc.format.extent 2565412 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2011 cs
dc.subject kupní síla cs
dc.subject spádová oblast cs
dc.subject tržby velkoobchodu cs
dc.subject maloobchodní zákazníci cs
dc.subject poštovní schránky cs
dc.subject region cs
dc.subject leták Proton cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject purchasing power en
dc.subject attraction zone en
dc.subject revenues of wholesale en
dc.subject retail customers en
dc.subject post boxes en
dc.subject region en
dc.subject the leaflet Proton en
dc.subject effectiveness en
dc.title Zpracování projektu kupní síly ve vybraných regionech dle letákových akcí Proton firmy HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Processing of plan of purchasing power according to leaflet action Proton in the HP Tronic Zlín Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-01-16 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis "Processing of plan of purchasing power according to leaflet action Proton in the HP Tronic Zlín Ltd." is to find out how much efficient is the leaflet Proton of the company HP Tronic Zlín, Ltd. Seeing that purchasing power or effectiveness is too difficult to be specified, I must do some steps for a maximum value of the results. For the company it is very important to state the purchasing power of the leaflet Proton for a selected region. For this bachelor thesis I used the results of revenues from selling of wholesale according to retail customers of HP Tronic Zlín Ltd. and than I divided and classified individual municipalities or rather some post boxes to an attraction zone, which was chosen by the business department for the leaflet Proton. For the analysis I especially used internet investigation and I also realized the analysis of competition and the SWOT analysis of the leaflet Proton. On the basis of some obtained information, I suggested the way of solution. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4747
dc.date.assigned 2006-10-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vala_2007_bp.pdfBlocked 2.446Mb PDF View/Open
vala_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
vala_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account