Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Omelková, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:37Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33198
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je stanovení detekčních limitů energeticky disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru ElvaX pro stanovení vybraných prvků v pevných matricích. Detekční limity byly určeny pro 10 prvků v 5 různých matricích. Pro vyhodnocení detekčních limitů byla využita metoda kalibrační křivky, metoda slepého pokusu a vyjádření limitu detekce pomocí limitu slepého pokusu. Také byla zkoušena nová metoda výpočtu limitu detekce, která využívá nejnižší naměřené koncentrace.
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2698946
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rentgenové záření cs
dc.subject rentgenová fluorescence cs
dc.subject rentgenová fluorescenční spektrometrie cs
dc.subject detekční limit cs
dc.subject pevné vzorky cs
dc.subject kalibrační křivka cs
dc.subject X-ray en
dc.subject X-ray Fluorescence en
dc.subject X-ray fluorescence spektrometry en
dc.subject limit of detection en
dc.subject solid samples en
dc.subject calibration curve en
dc.title Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky
dc.title.alternative Detection Limits of X-Ray Fluorescence Spectrometer for Solid Samples
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2015-06-24
dc.description.abstract-translated The object of this work is to determine the limits of detection of selected elements in solid matrices to energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer Elva X. Detection limits were determined for 10 elements in 5 different matrices. To evaluate the detection limits of the used method of calibration curve, blank determination and the method using the limit of blank. Also was tested a new method of calculating the limit of detection, which uses the lowest measured concentration.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 38808
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View
omelková_2015_dp.pdf 2.573Mb PDF View/Open
omelková_2015_vp.docx 74.24Kb Microsoft Word 2007 View/Open
omelková_2015_op.doc 109Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account