Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení společnosti DTG, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení společnosti DTG, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Kmentová, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:33:41Z
dc.date.available 2010-07-13T11:33:41Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/331
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá účetními výkazy a finanční analýzou společnosti DTG, s.r.o. Při finanční analýze jsem pomocí údajů obsažených v účetních výkazech provedla hodnocení majetkové a finanční struktury společnosti, vypočetla ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a další. Na základě výsledků uvedených ukazatelů jsem provedla zhodnocení hospodaření společnosti za sedm let jejího působení na trhu a v závěru jsem navrhla možnosti zlepšení hospodaření. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 488364 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.subject liability en
dc.subject profitability en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení společnosti DTG, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial statements and their efficiency for company management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the financial statements and financial analysis of the DTG, s.r.o. By doing this analysis were used data contained in financial statements, which I ha-ve used for evaluation of equity and financial structure of the company. I determined profi-tability ratio, liquidity ratio, liability ratio, activity ratio On the basis of the results of mentioned ratio I heave done evaluation of the economy of the company drung the last se-ven years, the company is operating on the market. In the closing part of the thesis I have recomanded a few possibilities of improving the economy. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2201
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kmentová_2006_bp.pdfBlocked 476.9Kb PDF View/Open
kmentová_2006_vp.pdf 1.149Mb PDF View/Open
kmentová_2006_op.pdf 1.259Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account