Vizuální management ve výrobní firmě FAGUS a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vizuální management ve výrobní firmě FAGUS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášková, Magda
dc.contributor.author Březík, David
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:36:40Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3322
dc.description.abstract Úvodní část diplomové práce objasňuje teoretická východiska týkající se problematiky vizu-álního managementu. V první polovině praktické části je vypracovaná analýza minulého a současného stavu vizu-álního managementu ve výrobní firmě Fagus a.s. s důrazem na její nedostatky. Součástí ana-lytické části je také celkový popis zavádění jednotlivých částí vizuálního managementu Projektová část obsahuje možná řešení nedostatků v otázce vizuálního managementu ve výrobní firmě. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy samotného projektu. cs
dc.format 80 S., 6 S. OBR. PŘÍLOH. cs
dc.format.extent 2066635 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject vizuální management cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject vizuální komunikace cs
dc.subject vizuální dokumentace cs
dc.subject 5 S cs
dc.subject visual management en
dc.subject visualization en
dc.subject visual communication en
dc.subject visual documentation en
dc.subject 5 S en
dc.title Vizuální management ve výrobní firmě FAGUS a.s. cs
dc.title.alternative VISUAL MANAGEMENT IN THE FAGUS a.s. PRODUCTION COMPANY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The first part of this work explains the theoretical resources concerning the visual management problems. In the first half of the practical part is an analysis of the past and present situation of the visual management in the production company Fagus a.s. focused on the insufficiencies. A part of the analysis is also the global description of introducing the individual parts of visual management. The project itself contains the solution of insufficiencies in visual management in the production company. There are benefits of this project mentioned in the last part of this work. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6366
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
březík_2007_dp.pdfBlocked 1.970Mb PDF View/Open
březík_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
březík_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account