Projekt zefektivnění procesů na montážních linkách ve společnosti Greiner Assistec s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění procesů na montážních linkách ve společnosti Greiner Assistec s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Butorová, Alžběta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:09Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33295
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesy na montážních linkách ve společnosti Greiner Assistec s.r.o. Cílem práce je zefektivnění a nastavení těchto procesů tak, aby odpovídaly skuteč-nosti a aby došlo k efektivnímu využívání systému SAP. Teoretická část diplomové práce vysvětluje témata jako štíhlý podnik, logistika, procesní řízení, podnikové informační sys-témy a informační systém SAP. Tyto oblasti pak sloužily jako podklad pro praktickou část. Analytická část zahrnuje popis a zhodnocení současného stavu procesů. Následující pro-jektová část obsahuje návrh nového procesu a nastavování systému SAP. V závěru práce je provedeno zhodnocení projektu z hlediska nákladů a přínosů.
dc.format 106 (106413 znaků)
dc.format.extent 5342763
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sklad cs
dc.subject zpětná sledovatelnost cs
dc.subject proces cs
dc.subject ERP cs
dc.subject SAP cs
dc.subject Warehouse en
dc.subject Traceability en
dc.subject Process en
dc.subject ERP en
dc.subject SAP en
dc.title Projekt zefektivnění procesů na montážních linkách ve společnosti Greiner Assistec s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Streamlining Processes on Assembly Lines in the Company Greiner Assistec s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vítek, Václav
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the processes of assembly lines at Greiner Assistec s.r.o. The aim is to streamline these processes and set them to match reality and in order to use the SAP system efficiently. The theoretical part explains topics such as lean enterprise, logistics, process management, information systems and the system SAP. These areas are used as a basis for practical part. The analytical part includes a description and evaluation of the current state. The following project part contains a draft of the new process and adjustment of the system SAP. As a conclusion, there is an evaluation of the project in terms of costs and benefits.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 38940
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
butorová_2015_dp.pdf 5.095Mb PDF View/Open
butorová_2015_vp.pdf 48.02Kb PDF View/Open
butorová_2015_op.pdf 662.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account