Využití metod molekulární biologie k detekci koliformních bakterií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití metod molekulární biologie k detekci koliformních bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Koubská, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:39:44Z
dc.date.available 2010-07-15T01:39:44Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3334
dc.description.abstract Cílem této práce bylo priblížit metody molekulární biologie, které se dnes v diagnostice koliformních bakterií pomalu stávají platnou alternativou tradicním metodám. Nejdríve byly uvedeny základní pojmy a principy, na kterých je molekulární biologie postavena, a to pro snadnejší pochopení podstaty jednotlivých metod. Predstaveny byly v této problematice nejpoužívanejší z metod, jako: polymerázová retezová reakce, in situ hybridizace, fluorescencní in situ hybridizace, polymorfizmus délky restrikcních enzymu a imunologická reakce. Jsou zde uvedeny také konkrétní provedené studie zabývající se diagnostikou koliformních bakterií z vod, potravin a klinického materiálu. Tato práce obsahuje pouze teoretickou cást, která bude použita jako podklad pro diplomovou práci, která bude navíc doplnena o cást praktickou. cs
dc.format 52 cs
dc.format.extent 752765 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject metody molekulární biologie cs
dc.subject koliformní bakterie cs
dc.subject detekce cs
dc.subject potraviny cs
dc.subject voda cs
dc.subject klinický materiál cs
dc.subject molecular biology methods en
dc.subject coliforms en
dc.subject detection en
dc.subject food en
dc.subject water en
dc.subject clinical material en
dc.title Využití metod molekulární biologie k detekci koliformních bakterií cs
dc.title.alternative The use of molecular methods in detection of coliforms en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated Purposes those work is put near molecular biology methods, which slowly become the current alternative of conventional methods in diagnostic of coliforms today. First the basic concepts and principles of molecular biology are stated, namely for easier understanding of single methods substance. The most widely used methods, like polymerase chain reaction, in situ hybridization, fluorescent in situ hybridization, restriction fragment length polymorphism and immunological methods, are presented. There are stated the concrete performed studies of coliforms diagnostic from water, food and clinical material too. This work includes only theoretical part, which will be basis of diploma work, where the practilcal part will be. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5382
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
koubská_2007_bp.pdfBlocked 735.1Kb PDF View/Open
koubská_2007_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
koubská_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account