Návrh tvarových částí vstřikovací formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh tvarových částí vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Rokyta, Luboš
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:40:23Z
dc.date.available 2010-07-15T01:40:23Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3335
dc.description.abstract Úkolem mé práce bylo zpracovat teorii vstřikování polymerních materiálů. V části praktické se jednalo o úpravu vtokového systému již hotového dílu, jímž bylo držadlo plochého štětce. Tento díl vykazoval určité vady. Mým úkolem bylo odstranění těchto vad. V průběhu práce byly navrženy nové varianty vtokového systému a ty podrobeny analýze v simulačním programu Moldflow Plastics Insight. Dle výsledku byla vybrána nová varianta a následně provedeny úpravy tvarových částí vstřikovací formy. Zde byl využit program Catia cs
dc.format 92 s., 8 s obrazových příloh cs
dc.format.extent 4483267 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikování cs
dc.subject analýza cs
dc.subject polymer cs
dc.subject injection en
dc.subject analyse en
dc.subject polymer en
dc.title Návrh tvarových částí vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Suggestion of shape parts of injection form en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Drga, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this research was to analyse the theory of injecting polymer materials. In the practical part I dealt with modificating of injecting system of ready-made made part which was the handle of flat brush. This system showed some defect. My task dealt with removing these defects. During my research there were some new ways of injecting system suggested and these were closely analysed in simulating programme Moldflow Plastics Insight. According to the results there was a new way of injecting chosen and then some modifications of shape parts of injection form were done. Programme Catia was used in this case. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5412
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rokyta_2007_dp.pdf 4.275Mb PDF View/Open
rokyta_2007_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
rokyta_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account