Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Všetičková, Denisa
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:26Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33399
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá implementací totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s. Je rozčleněna do tří stěžejních částí. Teoretické, analytické a pro-jektové. Teoretická část je věnována hlavní problematice vztahující se k části praktické a nastiňuje metody a kroky, které lze uplatnit v rámci filozofie TPM a změn v celopodnikovém systému. Analytická část důsledně řeší současný stav na pilotních pra-covištích z pohledu stavu strojů a zařízení, péče o zařízení, dostupnosti standardů a postupů pracovníků při údržbě. Zabývá se analýzou autonomní, preventivní a prediktivní údržby. Cílem je přiblížení nedostatků na pracovištích, s následnou implementací změn v rámci kro-ků TPM a jejich zhodnocení v projektové části.
dc.format 105 s. (95 180 znaků)
dc.format.extent 5612620
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Štíhlé pracoviště cs
dc.subject totálně produktivní údržba cs
dc.subject autonomní údržba cs
dc.subject preventivní údržba cs
dc.subject auto-nomní mazání cs
dc.subject Lean workplace en
dc.subject Total Productive Maintenance en
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Autonomous Ma-intenance en
dc.subject Preventive Maintenance en
dc.subject Autonomous Oiling en
dc.title Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.
dc.title.alternative Implementation of TPM at Pilot Workplace in Kovárna VIVA a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ťavodová, Lucie
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the implementation of total productive maintenance at pilot workpla-ces in Kovarna VIVA Inc. It is divided into three main parts. Theoretical, analytical and project parts. The theoretical part is devoted to issues related to the practical part and outli-nes the methods and steps that can be applied under TPM philosophy and changes in en-terprise-wide system. The analytical part consistently solves current state of the pilot work-places from the perspective of the machinery and equipment condition, care facilities, ac-cessibility standards and workplace practices in maintenance. It analyzes study the auto-nomous, preventive and predictive maintenance. The aim is to approach the shortcomings in the workplace, followed by implementation of changes within steps TPM and their evalu-ation of the project.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 39085
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
všetičková_2015_dp.pdf 5.352Mb PDF View/Open
všetičková_2015_vp.docx 28.24Kb Microsoft Word 2007 View/Open
všetičková_2015_op.pdf 987.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account