Finanční analýza a optimalizace financování firmy ABC a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza a optimalizace financování firmy ABC a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nejezchleba, Miroslav
dc.contributor.author Blažíček, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:43:16Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3340
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví firmy ABC a.s. a v případě zjištění nežádoucího stavu navrhnout vhodná opatření vedoucí k nápravě. Nejprve jsem provedl rešerši informačních zdrojů - odborné literatury, internetových zdrojů, účetních výkazů a výročních zpráv společnosti. Po stručném představení historie a podnikatelských aktivit vybrané firmy jsem přistoupil k hodnocení finanční situace. K tomu účelu jsem využil postupy a ukazatele finanční analýzy a také souhrnné modely hodnocení finanční stability podniku. Na základě zpracovaných výstupů finanční analýzy jsem vyslovil doporučení pozitivně ovlivňující finanční zdraví vybrané společnosti. cs
dc.format 62 s., 30 s příloh cs
dc.format.extent 14922470 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject optimalizace financování cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject optimization of financing en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject total indicators en
dc.title Finanční analýza a optimalizace financování firmy ABC a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis and optimization of financing of the company ABC a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to pass judgment on financial health of company ABC a.s. and in case of finding undesirable situation to suggest suitable steps leading towards progressing reforms. At first I have made a background research of information sources - nonfiction literature, internet sources, financial statement and annual reports of the company. After short introduction of the history of the company and its entrepreneurial activities I have stepped towards evaluation of the financial situation of the company. For this reason I have utilize methods and indicators of financial analysis as well as overall evaluation models to appreciate the company's fiscal stability. Based on the results of financial analysis I have announced suggestion that positively influences the financial health of the chosen company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6052
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
blažíček_2007_bp.pdfBlocked 14.23Mb PDF View/Open
blažíček_2007_vp.pdf 67.05Kb PDF View/Open
blažíček_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account