Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Řeháková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:29Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33427
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je vytvořit realizovatelný projekt, který bude směřovat ke zvý-šení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti konkurenceschopnosti, zdravotnictví, konkurence a konkurenceschopnosti ve zdravotnictví a dodavatelů zdravotnického materiálu. V praktické části diplomové práce je pomocí anýzy PEST, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, GE matice a SWOT analýzy, zhodnocen celkový systém fungování organizace XYZ a její kon-kurenční postavení na trhu v porovnání s ostatními zdravotnickými firmami. Na základě poznatků, které vyplynuly z provedených analýz, jsou v projektové části navržena tři opat-ření pro zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu. Po-mocí nákladové, časové a rizikové analýzy je projekt zhodnocen z hlediska jeho implemen-tace do praxe.
dc.format 106 s. (165 299 znaků).
dc.format.extent 1948894
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject trh cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject přístroj cs
dc.subject obchodní zástup-ce cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject cena cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza PEST cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject GE matice cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Competition en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Healthcare en
dc.subject Market en
dc.subject Supplier en
dc.subject Equipment en
dc.subject Sales Representa-tive en
dc.subject Quality en
dc.subject Price en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject PEST Analysis en
dc.subject Porter 5 Forces Analysis en
dc.subject GE Matrix en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu
dc.title.alternative Competitiveness Increasing Project of Health Company XYZ in the Czech Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Továrek, Michal
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to create a real project leading to an increase in competitive stren-ght of medical organization XYZ, active on the czech market. The theoretical part describes the general terminology related to competitiveness, healthcare, competition and competitiveness in healthcare and the suppliers of medical materials. The practical part uses the PEST analysis, Porter 5 forces analysis, GE matrix and SWOT analysis to evaluate the overall business model of organization XYZ and its position on the market compared to other healthcare companies. Based on the findings provided by the conducted analyses, 3 measures are taken to increase the competitive strenght of the medical organization XYZ. Using the cost, time and risk analyses, the project is evaluated based on its implementation to real life.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39122
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
řeháková_2015_dp.pdf 1.858Mb PDF View/Open
řeháková_2015_vp.docx 27.48Kb Microsoft Word 2007 View/Open
řeháková_2015_op.pdf 731.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account