Vyhodnocení a využití účetních informací pro finanční analýzu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vyhodnocení a využití účetních informací pro finanční analýzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Hubová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:46:32Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3348
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na účetní informace, jejich význam pro finanční analýzu a zpracování pomocí softwaru. V teoretické části jsou rozebrány účetní informace z mnoha pohledů. V bakalářské práci je popsáno jak široce se účetní informace využívají v controllingu, manažerském účetnictví, při auditu a při zpracování finanční analýzy. Ná-sledně jsou uvedeny všechny definice týkající se finanční analýzy a zdrojů informací pro tuto analýzu. V závěru práce jsou řešeny informačními systémy v podniku. V praktické části práce je představena společnost ALMA PNEU, s.r.o. a je provedena finanční analýza této společnosti. Dále je popsán a zhodnocen účetní program, který firma používá. V závěru jsou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a jak společnost využívá účetní informace pro finanční řízení. Na základě výsledků finanční analýzy, zhodnocení softwaru a využívání účetních informací jsou uvedena doporučení na zlepšení současné situace. cs
dc.format 74s., 7s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1374090 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject účetní informace cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject accounting information en
dc.subject financial report en
dc.subject financial analysis en
dc.subject information system en
dc.title Vyhodnocení a využití účetních informací pro finanční analýzu cs
dc.title.alternative Evalution and utilization accounting information for financial analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelors work is focused on accounting information, their importan-ce for financial analysis and processing with software. In theoretical part are ruminating accounting information from a lot of point of views. There is described how deeply are accounting information used in controlling, managerial accounting, during audit and du-ring processing financial analysis. In the next step all definitions concerning financial ana-lysis and their sources for these analysis are introduced and explained. In the end there are shown how informations systems are dealed in the plant. Company ALMA PNEU, LTD is introduced in practical part where will be carried out fi-nancial analysis of this firm as well. After that, the accounting software which is used by company is described and evaluated. Finally the results of financial analysis are valued. There is shown how company treats with this accounting information for financial ma-nagement .There are stated recommendations to improve present situation. Everything is based on results of financial analysis, used software and composed accounting information en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6004
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hubová_2007_bp.pdfBlocked 1.310Mb PDF View/Open
hubová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
hubová_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account