Strategie snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Jančaříková, Zlata
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:43Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33490
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na strategii snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje. Zabývá se postavením Zlínského kraje v oblasti kriminality v mezikrajském srovnání se zohledněním časového vývoje, dále také analyzuje vnitřní rozdíly na území Zlínského kraje vzhledem k úrovni kriminality a faktory ovlivňující úroveň kriminality na území to-hoto kraje. Ze zjištěných údajů analytické části je sestavena SWOT analýza a na základě definovaných problémů je sestaven návrh projektu, který by mohl vést ke zlepšení analy-zované situace a ke zmírnění dopadů trestné činnosti na obyvatele Zlínského kraje.
dc.format 87 s. (108 479)
dc.format.extent 3046706
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Zlin Region en
dc.subject Criminality en
dc.subject Offence en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Strategie snižování obecné kriminality na území Zlínského kraje
dc.title.alternative Strategies of Reducing Crime in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the strategy to reduce general criminality in the Zlin Region. It deals with the position of the Zlin Region in interregional comparisons of crime considering also the factor of the crime development in time. Further, it also analyzes the internal differ-ences in the Zlin Region regarding the level of crime and factors affecting the level of crime in this region. From the data in the analytical part SWOT analysis is prepared and on the basis of defined problems there is proposed a project that could lead to an improvement of the analysed situation and to lessen the impact of crime on inhabitants in the Zlin Re-gion.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39212
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
jančaříková_2015_dp.pdf 2.905Mb PDF View/Open
jančaříková_2015_vp.docx 29.35Kb Microsoft Word 2007 View/Open
jančaříková_2015_op.docx 29.46Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account