Propagace doplňků stravy ve společnosti Walmark, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Propagace doplňků stravy ve společnosti Walmark, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Martincová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:34:33Z
dc.date.available 2010-07-13T11:34:33Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/334
dc.description.abstract V bakalářské práci autor analyzuje propagační aktivity doplňků stravy ve společnosti Walmark, a.s., která se zabývá výrobou a distribucí doplňků stravy a léčiv. Autor se v teoretické části zamýšlí nad problematikou doplňků stravy a jejich postavením na českém trhu, v analytické části popisuje historii a profil společnosti, ekonomické ukazatele a její konkurenci. Autor dále analyzuje nástroje marketingového mixu s důrazem na propagaci. Prostřednictvím marketingového výzkumu autor zkoumal postoj spotřebitelů ke značce Walmark, k jejím výrobkům, ceně a propagaci. cs
dc.format 82 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4253641 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject potravinové doplňky cs
dc.subject vitamíny cs
dc.subject léky cs
dc.subject zdravá výživa cs
dc.subject nutritional supplements en
dc.subject vitamins en
dc.subject drugs en
dc.subject healthy nourishment en
dc.title Propagace doplňků stravy ve společnosti Walmark, a.s. cs
dc.title.alternative Advertising the nutritional supplements in Walmark company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor work analyses the nutritional supplements advertising activities in Walmark Company which specializes in production and distribution of nutritional supplements and medicaments. The theoretical part considers the problematic of nutritional supplements and their position on the Czech market, the analytical part describes history and company profile, economical values and their competitors. The author also analyses the tools of marketing mix with the emphasis on the promotion. Using the marketing research the author investigated the approach of customers towards the Walmark trademark, their products and promotion. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2635
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
martincová_2006_bp.pdfBlocked 4.056Mb PDF View/Open
martincová_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
martincová_2006_op.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account