Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Ventúrová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:57Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33537
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na pohledávky statutárního města Zlína a postupy při jejich vymáhání. Teoretická část charakterizuje pohledávky z občanskoprávních vztahů, způsoby jejich zajištění a identifikuje možné způsoby nakládání s pohledávkami včetně postupů při jejich následném vymáhání. Uvádí také pojmy spojené s nájmem bytů. V praktické části je analyzován stav pohledávek města Zlína, zejména pohledávek z nájmu bytu, je popsána jejich správa a proces vymáhání. Cílem práce je navržení možných opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti z nájmu bytu.
dc.format 105 s. (203 730 znaků)
dc.format.extent 2682072
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject majetek obce cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject nájem bytu cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject vymáhání pohledávek cs
dc.subject municipal property en
dc.subject claims en
dc.subject flat hiring en
dc.subject debtor en
dc.subject debt recovery en
dc.title Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové
dc.title.alternative Identification of Measures to Increase Efficiency of the Overdue Debt Recovery Process by Statutory City of Zlin in the Field of Housing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on claims of the statutory city of Zlin and on the procedures of their recovery. The theoretical part describes claims from civil right relationship, the means of their ensuring and identifies possible ways of claims treatment including the procedure of their subsequent enforcement. The theoretical part also indicates the terms connected with the flat hiring. In the practical part, the condition of claims of the statutory city of Zlin is analysed, notably claims from flat hiring; their management and the process of enforcement is described as well. The aim of the thesis is to propose possible measures to increase efficiency of the overdue debt recovery process in the field of housing.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39274
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
ventúrová_2015_dp.pdf 2.557Mb PDF View/Open
ventúrová_2015_vp.docx 29.68Kb Microsoft Word 2007 View/Open
ventúrová_2015_op.docx 29.52Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account