Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Šímová, Milena
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:48:33Z
dc.date.available 2010-07-15T01:48:33Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3353
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá obecně hodnocením vysoké školy jako vrcholného centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčích činností, jež v současné době hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Cílem práce je analyzovat a navrhnout opatření k vyšší motivaci akademických pracovníků a ke zkva-litnění hodnocení výsledků a výstupů z činnosti vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a dalších tvůrčích aktivit s ohledem na specifické podmínky UTB ve Zlíně. Na základě pro-jektového řízení a v souladu s podmínkami v daném prostředí jsou navržena doporučení, která respektují konkrétní cíle a jsou realizovatelná bez následných finančních nákladů. Návrh projektu lze chápat v souvislosti se strategickými cíli, hodnocením UTB ve Zlíně jako celku a současně také s kvalifikačním růstem akademických pracovníků a přípravou pro vědeckovýzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost. cs
dc.format 104 s., 6 s příloh cs
dc.format.extent 2535513 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hodnocení cs
dc.subject vysoká škola cs
dc.subject akademický pracovník cs
dc.subject výsledky vědeckovýzkumné cs
dc.subject umělecké a tvůrčí činnosti cs
dc.subject evaluation en
dc.subject higher education institution en
dc.subject academic staff en
dc.subject results of research en
dc.subject development en
dc.subject R & D en
dc.subject art and other activities en
dc.title Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí cs
dc.title.alternative An improvement project for the evaluation of the results of research, development and other activities for evaluation in the academic environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated The Master's Thesis is concerned with an evaluation of a higher education institution as a topic learning centre, independent knowledge and creative activities generally, which has key status in research, development, cultural, social and economic community develop-ment. The aim of the Thesis is the analysis and proposal of a remedy for higher motivation of academic staff for enhancement of evaluation of the results and outputs of research, de-velopment, art and other activities with regard to TBU in Zlín specific conditions. There are proposed recommendations on the basis of project operating procedures and in accor-dance with conditions in a given background, which abide by specific aims and are viable without further financial expenses. The project proposal must be acceptable in the context of the strategic aims, evaluation of TBU in Zlín as a complete unit and together with pro-fessional growth of academic staff and preparation for R & D, art and another creative ac-tivities en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6439
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šímová_2007_dp.pdfBlocked 2.418Mb PDF View/Open
šímová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
šímová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account