Řízení kvality softwaru ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení kvality softwaru ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Františ, Michal
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:59Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33541
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem testování softwaru s ohledem na jeho řízení a zajištění kvality. Teoretická část se věnuje základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Je zde pojednáno o kvalitě, procesním řízení a softwaru. Posléze se práce za-bývá testováním softwaru v návaznosti na metodiky vývoje softwaru, zvyšováním kvality procesu testování prostřednictvím modelu TMMi a modelováním procesů. Obsahem analytické části je procesní analýza současného stavu procesu testování softwaru ve společnosti XY. Identifikované podprocesy jsou posléze vymodelovány a zachyceny do Karet procesů. Zjištěné nedostatky jsou předmětem návrhu řešení na zlepšení řízení kvality procesu testování softwaru. Návrh řešení je poté implementován na současný stav procesu testování softwaru s cílem dosáhnout druhé úrovně zralosti procesů testování softwaru ohodnocenou oproti modelu TMMi.
dc.format 106 s.
dc.format.extent 2851567
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject software cs
dc.subject testování cs
dc.subject proces cs
dc.subject TMMi cs
dc.subject modelování cs
dc.subject control quality en
dc.subject software en
dc.subject testing en
dc.subject process en
dc.subject TMMi en
dc.subject modeling en
dc.title Řízení kvality softwaru ve společnosti XY
dc.title.alternative Software Quality Management in the Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janů, Tomáš
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated This master's thesis examines the process of software testing in terms of its management and guarantee of quality. The theoretical section is concerned with basic concepts related to the topic of the master's thesis.Therein are discussed the concepts of quality, process management, and software. Afterwards, the thesis covers software testing in relation with the methodology of software development, increasing the quality of the testing process through the TMMi model, and modeling processes. The content of the analytical section is the process analysis of the current state of the software testing process in company XY. Identified sub-processes are then modeled and captured in the Card processes. Discovered shortcomings are the subject of a proposed solution for improving the management of the quality of the software testing process. The proposed solution is thereafter implemented into the current state of the software testing process, with the aim of reaching the second level of development in the software testing process evaluated in comparison with the TMMi model.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 39280
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
františ_2015_dp.pdf 2.719Mb PDF View/Open
františ_2015_vp.docx 28.49Kb Microsoft Word 2007 View/Open
františ_2015_op.docx 22.74Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account