Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Křupka, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:07Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33566
dc.description.abstract V období 2010 až 2014 byla situace kolem financování zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění dost nepřehledná. Rozhodl jsem se udělat si pořádek v protichůdných tvrzeních a zjistit skutečný stav za pomoci modelací, dedukce, indukce a trendové analýzy. Obzvláštní pozornost jsem věnoval regulačním poplatkům, u kterých jsem chtěl zjistit jejich efekt na výši nákladů za zdravotní péči. Z trendové analýzy jsem však nezjistil žádný pozitivní vliv na snížení nákladů. Dále jsem zkoumal, zda stát, zdravotní pojišťovny a poskytovatelé plní svou úlohu a co vše ovlivňuje financování ze systému veřejného zdravotního pojištění. Bohužel jsem zjistil mnoho nedostatků. Stát nejedná efektivně. Měl by se snažit stabilizovat celý systém, ale někdy k jeho nestabilitě naopak přispívá. Zdravotní pojišťovny nevyužívají nástrojů, které jim dávají informace, jež mají k dispozici. Z modelací vybraných segmentů zdravotní péče jsem potvrdil závěry ústavního soudu o restriktivním dopadu vyhlášky č. 475/2012, která upravovala financování roku 2013. Závěrem jsem si dovolil navrhnout několik doporučení směřujících k získání kontroly nad systémem.
dc.format 74 s.
dc.format.extent 2913658
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject zdravotní pojišťovna cs
dc.subject financování zdravotní péče cs
dc.subject úhradové mechanismy cs
dc.subject regulační poplatky cs
dc.subject veřejné zdravotní pojištění cs
dc.subject public health en
dc.subject health care en
dc.subject health insurance company en
dc.subject health care financing en
dc.subject tender mechanisms en
dc.subject regulatory fees en
dc.subject public health insurance en
dc.title Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014
dc.title.alternative Development of the System of Payments of Health Care Paid from Public Health Insurance in the Czech Republic over the Years 2010-2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated In the period from 2010 to 2014, the situation around financing of health services from the public health insurance was quite unclear. I decided to sort out the conflicting claims and see the real state using reshaping, deduction, induction, and trend analysis. I have paid particular attention to the regulatory fees. I wanted to find out about their effect on costs of health care. Using the analysis of the trend, however, I revealed no positive effect on the reduction of costs. Furthermore, I examined whether the State, health insurance companies and providers fulfil their task and what influences the funding from the public health insurance system. Unfortunately, I have found many deficiencies. The State is not efficient. The State should try to stabilize the entire system, but on the contrary, it sometimes even contributes to its instability. Health insurance companies do not use the tools which provide them with the information available. Based on reshaping of the selected segments of health care, I have confirmed the conclusions of the Constitutional Court about the restrictive impact of regulation No. 475/2012 which regulated the financing in 2013. Finally, I attempted to propose several recommendations aimed at the acquisition of control over the system.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39315
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
křupka_2015_dp.pdf 2.778Mb PDF View/Open
křupka_2015_vp.docx 26.84Kb Microsoft Word 2007 View/Open
křupka_2015_op.docx 27.43Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account