In vivo hodnocení účinnosti kosmetických formulací s obsahem včelích produktů na pokožku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

In vivo hodnocení účinnosti kosmetických formulací s obsahem včelích produktů na pokožku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlačková, Jana
dc.contributor.author Kubalová, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:15Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33598
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na formulaci přípravků s obsahem vybraných včelích produktů a jejich in vivo účinnost na pokožku. Teoretická část se zabývala chemickým složením včelích produktů, jejich vlastnostmi a využitím s důrazem na uplatnění v kosmetice. Stručně byla popsána stavba kůže, hydratace kůže a látky s hydratačními účinky. V praktické části byl sledován vliv připravených formulací na hydrataci pokožky, transepidermální ztrátu vody a pH pokožky. Zároveň byly studovány organoleptické vlastnosti přípravků v rámci senzorické analýzy. Bylo zjištěno, že připravené formulace ovlivnily hydrataci kůže. Největší schopnost hydratovat pokožku měly formulace s glycerolovým extraktem medu. Připravené formulace postupně snižovaly parametr TEWL. Nejlépe snižovaly TEWL formulace s glycerolovým a vodným extraktem. Připravené formulace upravovaly pozitivně pH kožního povrchu. Senzorickou analýzou byl prokázán signifikantní rozdíl v barvě a roztíratelnosti vzorků krémů ovlivněný typem včelího produktu.
dc.format 110 s. (20 539 znaků)
dc.format.extent 3795488
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject včelí produkty cs
dc.subject kůže cs
dc.subject hydratace cs
dc.subject TEWL cs
dc.subject pH cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject bee products en
dc.subject skin en
dc.subject hydration en
dc.subject TEWL en
dc.subject pH en
dc.subject sensory analysis en
dc.title In vivo hodnocení účinnosti kosmetických formulací s obsahem včelích produktů na pokožku
dc.title.alternative In Vivo Evaluation of Efficiency of Cosmetic Formulations Containing Bee Products on Skin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sukop, Svatopluk
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis was focused on the formulation of creams containing selected bee products and their in vivo efficacy on skin. The theoretical part deals with the chemical composition of bee products their properties and usage, with emphasis on applications in cosmetics. Briefly were described structure and hydration of skin and substances having moisturizing effect. The practical part was examined the influence of prepared formulations on hydration, TEWL and pH. At the same time were studied organoleptic characteristics with sensory analysis. It was found that prepared formulations affected skin hydration. The greatest ability to hydrate skin had formulations with glycerol extract of honey. Prepared formulations gradually decreased TEWL. The best decreased TEWL formulations with glycerol and an aqueous extracts of honey. Prepared creams influenced skin surface pH. Sensory analysis was proved significant difference in colour and spreadability of creams influenced by the type of bee product.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 39366
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View
kubalová_2015_dp.pdf 3.619Mb PDF View/Open
kubalová_2015_vp.pdf 142.7Kb PDF View/Open
kubalová_2015_op.pdf 431.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account