Charakterizace polyanilinových filmů připravených za přítomnosti stabilizátorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace polyanilinových filmů připravených za přítomnosti stabilizátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Netík, Karel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:20Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33622
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřila na přípravu, modifikaci a charakterizaci filmů vodivého polymeru, polyanilinu. V teoretické části je shrnuto poznání o nativních polyanilinových disperzích a filmech, jejich vlastnostech a možnostech přípravy. V praktické části byly syntetizovány polyanilinové filmy za přítomnosti čtyř různých stabilizátorů ve dvou odlišných reakčních prostředích. Následně byly měřeny materiálové charakteristiky filmů jako povrchová energie, tloušťka a měrná elektrická vodivost. Z hlediska charakterizace biologické aktivity filmů byly provedeny testy buněčné adheze, proliferace a migrace. Výsledky poskytují komplexní vhled do materiálových i biologických vlastností polyanilinových filmů a jsou proto přínosné jako základní informace pro uplatnění těchto filmů jako biomateriálů.
dc.format 109 s.
dc.format.extent 6972273
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyanilin cs
dc.subject PANI cs
dc.subject vodivé polymery cs
dc.subject polyanilinové filmy cs
dc.subject polyanilinová disperze cs
dc.subject koloidní polyanilin cs
dc.subject elektrická vodivost cs
dc.subject povrchová energie cs
dc.subject buněčná aktivita cs
dc.subject Polyaniline en
dc.subject PANI en
dc.subject conducting polymers en
dc.subject polyaniline films en
dc.subject polyaniline dispersion en
dc.subject colloidal polyaniline en
dc.subject electrical conductivity en
dc.subject cell activity en
dc.title Charakterizace polyanilinových filmů připravených za přítomnosti stabilizátorů
dc.title.alternative Characterization of Polyaniline Films Prepared in the Presence of Stabilizers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lehocký, Marián
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focused on the preparation, modification and characterization of conducting, polyaniline films. The knowledge about the preparation and properties of polyaniline dispersions and films are summarized. In the practical part, the polyaniline films were synthesized in the presence of four stabilizers in two different reaction solutions. Subsequently the films were characterized in terms of their surface energy, thickness and electrical conductivity. Biological activity was measured by the cell adhesion, proliferation and migration tests. The results provide coprehensive view on both the material and biological properties of polyaniline films and are therefore important for an evaluation of polyaniline applicability as biomaterial.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 39401
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View
netík_2015_dp.pdf 6.649Mb PDF View/Open
netík_2015_vp.docx 75.37Kb Microsoft Word 2007 View/Open
netík_2015_op.docx 74.52Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account