Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Ringlová, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:22Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:22Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33628
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývala biodegradací kosmetických sloučenin phenoxyethanolu, cocamidopropyl betainu, ethylhexyl salicylatu a cyclotetrasiloxanu v prostředí aktivované-ho kalu analyzovanou respirometrem Micro-Oxymax. Samotné látky, základní čistírenské technologie a biotechnologie jsou rozebrány v teoretické části této práce. Experimentální část byla také zaměřena na izolaci degradujících bakterií, analýzu rychlosti jejich růstu a míry degradace testovaných sloučenin. Získané čisté i smíšené kultury bakterií byly zakon-zervovány pro navazující mikrobiologická studia.
dc.format 83 s.
dc.format.extent 2746491
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject respirometr cs
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject biodegradability en
dc.subject respirometer en
dc.subject activated sludge en
dc.subject bacteria en
dc.title Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu
dc.title.alternative Biodegradability of Chosen Cosmetic Compounds in Activated Sludge
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hauerlandová, Iva
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deal with the biodegradability of cosmetic compounds of phenoxy-ethanol, cocamidopropyl betaine, ethylhexyl salicylate and cyclotetrasiloxane in the acti-vated sludge, analysed with the aid of Micro-Oxymax respirometer. The substances them-selves, basic water treatment technologies and biotechnologies are described in the theoret-ical part of this thesis. The experimental part of the thesis was focused on the isolation of degrading bacteria, analysis of their growth rate and their abilities to tested compounds degradation. Obtained pure as well as mixed bacterial cultures were preserved for future microbiological studies.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 39409
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-18


Files in this item

Files Size Format View
ringlová_2015_dp.pdf 2.619Mb PDF View/Open
ringlová_2015_vp.pdf 451.2Kb PDF View/Open
ringlová_2015_op.pdf 509.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account