Prozkoumání možných povrchově aktivních vlastností benzimidazoliových solí s adamantanovým skeletem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prozkoumání možných povrchově aktivních vlastností benzimidazoliových solí s adamantanovým skeletem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Šojdrová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:26Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33646
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje základní vlastnosti a charakteristiky povrchově aktivních látek, jejich klasifikaci a oblast využití, zejména v kosmetickém průmyslu. Pozornost je věnována stanovení kritické micelární koncentrace (CMC) benzimidazoliových solí s ada-mantanovým skeletem vybranými metodami (tenziometrie, mikrokalorimetrie, změny kon-taktního úhlu smáčení). V praktické části je diskutováno srovnání výsledků měření CMC za použití těchto metod pro 1-(1-adamantylmethyl)-3-methylbenzimidazolium-jodid.
dc.format 60 s.
dc.format.extent 2455675
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povrchově aktivní látka cs
dc.subject PAL cs
dc.subject kritická micelární koncentrace cs
dc.subject CMC cs
dc.subject tenziometrie cs
dc.subject mikrokalorimetrie cs
dc.subject kontaktní úhel cs
dc.subject benzimidazolium cs
dc.subject surfactant en
dc.subject critical micellar concentration en
dc.subject CMC en
dc.subject tensiometry en
dc.subject microcalorimetry en
dc.subject contact angle en
dc.subject benzimidazolium en
dc.title Prozkoumání možných povrchově aktivních vlastností benzimidazoliových solí s adamantanovým skeletem
dc.title.alternative Study of Benzimidazolium Salts Bearing Adamantane Moiety as Potential Surfactants
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes the main properties and characteristics of surfactants, their classification and field of use particularly in the cosmetic industry. Attention is paid to the critical micellar concentration (CMC) of benzimidazolium salts bearing adamantane moiety determined by specific methods (tensiometry, microcalorimetry, monitoring of the contact angle changes under wetting). In the experimental part, the comparison of the results of measurements CMC using these methods for 1-(1-adamantylmethyl)-3-methylbenzimidazolium jodide is discussed.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 39439
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
šojdrová_2015_dp.pdf 2.341Mb PDF View/Open
šojdrová_2015_vp.pdf 168.0Kb PDF View/Open
šojdrová_2015_op.pdf 252.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account