Využití metod molekulární biologie při sledování kvality potravin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití metod molekulární biologie při sledování kvality potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Hlobilová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:54:43Z
dc.date.available 2010-07-15T01:54:43Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3366
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, zpracována rešeršní formou, poskytuje přehled o metodách moleku-lární biologie při zkoumání kvality potravin. Hlavní část práce dokumentuje metodu PCR, další metody pro zkoumání kvality potravin a analýzu proteinů. Další část je zaměřena na falzifikaci potravin. Jsou zde popsány nejčastěji falzifikované potraviny. Poslední část se zabývá detekcí reziduí ve zpracovaných potravinách, kde se charakterizuje pojem alergen. Dále se zabývá potravinami, v nichž se detekují významné alergeny (araší-dy, kravské mléko, mléčné výrobky, vejce) a metodami detekce těchto alergenů. cs
dc.format 55 s., 2 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 601924 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita potravin cs
dc.subject metody molekulární biologie cs
dc.subject falzifikace cs
dc.subject alergen cs
dc.subject rezidua cs
dc.subject guality of foods en
dc.subject molecular-biology methods en
dc.subject falsification en
dc.subject alergen en
dc.subject residues en
dc.title Využití metod molekulární biologie při sledování kvality potravin cs
dc.title.alternative Using molecular biology methods on analysis of food guality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis, elaborated as a review, provides an overview of the molecular-biology methods researching food quality. The main part of this work documents the PCR methods and other methods researching food quality and an analysis of proteins. Next part is concentrated on the falsification of foods. The most frequently falsificated foods are described there. Last part of the work discusses common issues on detection of the allergenic residues on equipment and in processed foods. This part desribes the foods where are major allergens (for example peanuts, cow's milk, milk products and eggs) detected. Several methods used to detect residues in foods are discussed, too. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5273
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hlobilová_2007_bp.pdf 587.8Kb PDF View/Open
hlobilová_2007_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
hlobilová_2007_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account