Identifikace dalších směrů rozvoje mikroregionu Hornolidečsko v programovacím období 2014-2020

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace dalších směrů rozvoje mikroregionu Hornolidečsko v programovacím období 2014-2020

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Šerá, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:34Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:34Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33681
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce s názvem Identifikace dalších směrů rozvoje mikroregionu Hornolidečsko v programovacím období 2014 2020 je zpracování návrhů pro rozvoj mikroregionu Hornolidečsko s využitím dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy regionální politiky ČR a strukturální politiky EU se zaměřením na strukturální fondy a jejich využití pro regionální rozvoj. Praktická část obsahuje socioekonomickou charakte-ristiku Hornolidečska, evaluaci využití dotací v programovacím období 2007-2013 a SWOT analýzu. Na základě analýzy jsou navrženy cíle a opatření pro rozvoj mikroregionu Hornolidečsko v programovacím období 2014-2020.
dc.format 69 s. (14 250 znaků)
dc.format.extent 2425074
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strukturální politiky EU cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Hornolidečsko cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject regional policy en
dc.subject structural policy of the European Union en
dc.subject microregion en
dc.subject Hornolidečsko en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Identifikace dalších směrů rozvoje mikroregionu Hornolidečsko v programovacím období 2014-2020
dc.title.alternative Identification of Further Directions of Development in a Microregion Hornolidečsko in the Programming Period 2014-2020
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis titled The identification of further directions of the development in the microregion Hornolidečsko in the programming period 2014 - 2020 is the processing of proposals for the development in the microregion Hornolidečsko using subsidies from the structural funds of the European Union. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts of regional policy of the Czech Republic and structural policy of the EU with focusing on the structural funds and their utilization for the regional development. The practical part includes a socioeconomic characteristic of the Hornolidečsko, evaluation of the use of subsidies in the programming period 2007-2013 and SWOT analysis. Based on the analysis there are suggested objectives and measures for the development of the microregion Hornolidečsko in the programming period 2014-2020.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39489
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
šerá_2015_dp.pdf 2.312Mb PDF View/Open
šerá_2015_vp.docx 27.47Kb Microsoft Word 2007 View/Open
šerá_2015_op.docx 27.39Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account