Maticový prvek pro senzoriku tištěný na ohebný substrát

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Maticový prvek pro senzoriku tištěný na ohebný substrát

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Měrka, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:35Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33692
dc.description.abstract V této diplomové práci byla vyvinuta metoda přípravy ohebného maticového prvku 3x3 senzorů par alkoholů a prvotně prozkoumány možnosti jeho využití při detekci alkoholo-vých par. Maticový prvek byl vyroben na materiálové tiskárně za použití inkjetového tisku. Senzory jsou tvořeny stříbrnými (Ag) elektricky vodivými vrstvami a citlivými vrstvami oxidu měďnatého (CuO) na ohebném substrátu (PET folie), které byly natištěny inkousty tvořenými disperzemi nanočástic Ag a CuO. Senzory mají za normálních podmínek velký elektrický odpor, ale při styku s alkoholovými párami dojde k poklesu elektrického odporu senzorů. Když senzory přestanou být ve styku s alkoholovými parami, tak elektrický odpor znovu vzroste. Zkoumány byly odezvy senzorů na metanol, etanol a isopropanol při teplo-tách 25, 30, 35°C a bylo zjištěno, že tyto procesy jsou ve všech případech reverzibilní.
dc.format 58
dc.format.extent 7356032
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject maticový prvek cs
dc.subject senzor cs
dc.subject ohebný substrát cs
dc.subject PET folie cs
dc.subject inkjetový tisk cs
dc.subject inkoust cs
dc.subject disperze cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject stříbro cs
dc.subject CuO cs
dc.subject alkoholové páry cs
dc.subject odezva cs
dc.subject elektrický odpor cs
dc.subject matrix element en
dc.subject sensor en
dc.subject flexible substrate en
dc.subject PET foil en
dc.subject inkjet printing en
dc.subject ink en
dc.subject dispersion en
dc.subject nanoparticle en
dc.subject silver en
dc.subject CuO en
dc.subject alcohol vapours en
dc.subject response en
dc.subject electric resistance en
dc.title Maticový prvek pro senzoriku tištěný na ohebný substrát
dc.title.alternative Matrix Element for Sensors Printed on Flexible Substrate
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis, a method of flexible 3x3 sensor matrix element preparation has been developed and possibilities of its use for alcohol vapours detection studied. The matrix element was manufactured on material printer using ink jet printing. The sensors consist of silver (Ag) electrical conductive layers and sensitive copper(II) oxide (CuO) layers on flex-ible substrate (PET foil), which were printed by inks constituted by dispersions of Ag and CuO nanoparticles. Sensors have high electrical resistance in normal conditions, but their resistence decreases in contact with alcohol vapours. When the sensors are no longer in contact with alcohol vapours their electric resistance increases. The responses of sensors for methanol, ethanol and isopropanol were examined at temperatures of 25, 30, 35 ° C and it was found that the processes are reversible in all cases.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 39505
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View
měrka_2015_dp.pdf 7.015Mb PDF View/Open
měrka_2015_vp.docx 75.73Kb Microsoft Word 2007 View/Open
měrka_2015_op.docx 75.39Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account