Vliv elektromagnetického pole na mechanické vlastnosti plastů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv elektromagnetického pole na mechanické vlastnosti plastů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žaludek, Milan
dc.contributor.author Holík, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:56:12Z
dc.date.available 2010-07-15T01:56:12Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3371
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu elektromagnetického záření na mechanické vlastnosti plastů. Teoretická část práce je zaměřená na popis rozdělení polymerních materiálů, vlastnosti dielektrického ohřevu a chování látek v elektromagnetickém poli. Praktická část diplomové práce popisuje použité materiály a technické parametry použitých zařízení. Dále popisuje průběh a vyhodnocení zkoušek v tahu, ohybu, zkoušku rázové houževnatosti a tvrdosti. cs
dc.format 131 s cs
dc.format.extent 3160239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject plasty cs
dc.subject elektromagnetické pole cs
dc.subject dielektrický ohřev cs
dc.subject tah cs
dc.subject ohyb cs
dc.subject rázová houževnatost cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject plastics en
dc.subject electromagnetic field en
dc.subject dielectric heating en
dc.subject tensile en
dc.subject single bend en
dc.subject impact strength en
dc.subject hardness en
dc.title Vliv elektromagnetického pole na mechanické vlastnosti plastů cs
dc.title.alternative Elektromagnetic fields effect on mechanical properties of plastics en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, David
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated The purpose of graduation thesis is to explore elektromagnetic fields effect on mechanical properties of plastics. The theoretical part of the work is intendet on description of fission polymeric materials, characteristics dielectric warming - up and behaviour of materials in etherial field. The practical part of diploma work describes used materials and technical characteristic of used equipments. Further, it describes a course and an evaluation of tensile tests, a single bend test, a striking-hammer test and a hardness test. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5400
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holík_2007_dp.pdfBlocked 3.013Mb PDF View/Open
holík_2007_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
holík_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account