Aplikace metody SMED při týdenní údržbě ve společnosti Continental Automotive s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace metody SMED při týdenní údržbě ve společnosti Continental Automotive s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Bartošek, Jakub
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:45Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33733
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím metody SMED při týdenní údržbě linky IBS ve společnosti Continental Automotive s.r.o. Práce je strukturována do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje shrnutí poznatků průmyslového inženýrství a zaměřuje se přede-vším na metodu SMED. Součástí teoretické části jsou také kapitoly věnované popisu filozofie podniku světové třídy a systémů údržby. Praktickou část tvoří analýza současného stavu provádění týdenní údržby, ze které vychází jednotlivé kroky metody SMED. Výstupem je pak návrh jízdního řádu a dalších zlepšení procesu údržby. Součástí praktické části je také zhodnocení přínosu nového jízdního řádu.
dc.format 68 s.(110 589 znaků)
dc.format.extent 3478651
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SMED cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject interní a externí činnosti cs
dc.subject jízdní řád cs
dc.subject týdenní údržba cs
dc.subject SMED en
dc.subject wasting en
dc.subject internal and external functions en
dc.subject timetable en
dc.subject a weekly maintenance en
dc.title Aplikace metody SMED při týdenní údržbě ve společnosti Continental Automotive s.r.o.
dc.title.alternative The Application of the Method SMED During Weekly Maintenance at Continental Automotive s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šišková, Veronika
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the application of SMED method of IBS service weekly maintenance in Continental Automotive Company. The work is divided into two main parts. The theoretical part devotes to summary of the industrial engineering knowledge and focuses mainly on SMED method. This part then contains some chapters on philosophy of the world-class company and systems of the maintenance. The practical part of this work is comprised of the analysis of current state weekly mainte-nance implementation forming the individual parts of the SMED method. The result of that is a proposal of IBS service timetable and the maintenance process improving. The practical part includes also the evaluation of a new timetable benefits.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 39554
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
bartošek_2015_dp.pdf 3.317Mb PDF View/Open
bartošek_2015_vp.docx 22.05Kb Microsoft Word 2007 View/Open
bartošek_2015_op.pdf 442.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account