Finanční analýza společnosti Remont, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti Remont, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Přemysl
dc.contributor.author Kokaislová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:56:53Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:23Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3374
dc.description.abstract Má bakalářská práce na téma Finanční analýza společnosti Remont, a.s. je rozdělena do dvou základních částí. Cílem teoretické části byl průzkum literárních pramenů k dané pro-blematice finanční analýzy a jejích základních metod. V praktické části jsem představila spo-lečnost Remont, a.s. včetně její historie a činnosti. Dále jsem charakterizovala vývoj v odvětví, ve kterém se firma nachází. Součástí této praktické části je analýza ekonomické situace v podniku, a její srovnání s vývojem v odvětví. Tuto finanční analýzu jsem provedla za období posledních pěti let. Na závěr jsem zpracovala získané hodnoty finanční analýzy, které jsem následně využila ke stanovení hospodářské situace společnosti. Na základě těch-to výsledků jsem navrhla možná řešení, která by mohla sloužit k případnému zlepšení daného stavu. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 1769933 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject spider ana-lýza cs
dc.subject EVA cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject absolute index en
dc.subject financial ratios en
dc.subject index of summary en
dc.subject spider analysis en
dc.subject EVA en
dc.title Finanční analýza společnosti Remont, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company Remont, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Luňák, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The title of my Bachelor thesis is Financial Analysis of the Company Remont, a.s. It is divided into two main parts. The purpose of the theoretical part is a research of the literary sources about the problems of financial analysis and its basics methods. In the practical part I introduced you the company Remont, a.s. inclusive of its history and activities. Then I described the development in a branch, in which the firm is found. The economic analysis of the firm and its compare to the branch are the subject of this practical part. I have done the financial analysis of this company for last five years. At the end of my thesis, I have worked with the results of the financial analysis, which I used for the determination of the company's economic situation. On the basis of these results I have suggested the possible methods of solution, which can be used for improvement of the given state. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6009
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kokaislová_2007_bp.pdfBlocked 1.687Mb PDF View/Open
kokaislová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kokaislová_2007_op.pdf 397.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account