Návrh kalkulace nových výrobků v podniku Kurt O. John, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh kalkulace nových výrobků v podniku Kurt O. John, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlevišťanová, Jana cs
dc.contributor.author Ajglová, Johana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:35:34Z
dc.date.available 2010-07-13T11:35:34Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/337
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se nejprve zaměřím na pojmy manažerského a vnitropodnikového účetnictví, pokusím se nastínit rozčlenění nákladů do určitých skupin a budu se zabývat kalkulacemi, jejich členěním a kalkulačními technikami. V části praktické stanovím předběžnou propočtovou kalkulaci, která je pouze orientační a bude se používat pro nabídku vytvořené vzorkové kolekce. Dále vytvořím na základě operativních norem kalkulaci operativní, která se stanovuje na již objednané výrobky odběratelem. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 1137129 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: Kalkulace cs
dc.subject kalkulační techniky cs
dc.subject předběžná propočtová kalkulace cs
dc.subject operativní kalkulace cs
dc.subject calculation en
dc.subject calculation technics en
dc.subject precalculation en
dc.subject operation calculation en
dc.title Návrh kalkulace nových výrobků v podniku Kurt O. John, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Calculation of new products in the company Kurt O. John, spol. s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-16 cs
dc.description.abstract-translated Thesis contains the theoretical and the practical part. In the theroretical part I am concerned with conceptions of manager and internal accounting, I divided costs to the specific groups and I will be writing about calculation, division of calculation and calculation technics. In the practical part I determine the precalculation, which is just orientation and it will be useful for offer of sample collection. Then I set the operational calculation, and this is for products that are ordered by a customer. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2451
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
ajglová_2006_bp.pdf 1.084Mb PDF View/Open
ajglová_2006_vp.pdf 323.8Kb PDF View/Open
ajglová_2006_op.pdf 314.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account