Návrh a výroba sady čoček pro tvarování svazku milimetrových vln

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a výroba sady čoček pro tvarování svazku milimetrových vln

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skočík, Petr
dc.contributor.author Zajíc, Michal
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:22Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:22Z
dc.date.issued 2015-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33877
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou tvarování svazku milimetrových vln pomocí čoček. V úvodu teoretické části práce jsou zmíněny základní pojmy týkající se čoček. Dále jsou zde popsány různé způsoby výroby a materiály vhodné pro výrobu, optické vady čoček a teorie elektromagnetického pole. Praktická část práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce čoček. Ověřování funkce čoček bylo prováděno na specializovaném laboratorním pracovišti pomocí spektrálního analyzátoru a příslušných zařízení. V práci jsou popsány tři metody ověřování, z nichž pouze jedna se ukázala jako vhodná. Naměřená data jsou zpracována a uvedena v příloze této práce. Práce se dále zabývá vyhodnocením výsledků a doporučením na vylepšení.
dc.format 86 s. (102 000 znaků)
dc.format.extent 4737699
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject čočka cs
dc.subject ohnisková vzdálenost cs
dc.subject spektrální analyzátor cs
dc.subject elektromagnetické pole cs
dc.subject svazek milimetrových vln cs
dc.subject lens en
dc.subject focal distance en
dc.subject spectral analyzer en
dc.subject electromagnetic field en
dc.subject milimeter wave beam en
dc.title Návrh a výroba sady čoček pro tvarování svazku milimetrových vln
dc.title.alternative The Design And Development Of a Lenses Kit for Shaping Millimeter Wave Beam Bundles
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This work deals with the millimeter wave beam forming means of lenses. In the beginning of the theoretical part of the thesis are discussed basic terms of the lenses. Furthermore, there are described the different manufacturing methods and materials suitable for produc-ing, the optical aberrations and theory of electromagnetic field. The practical part deals with the proposal, implementation and verification of the lens function. Verification of lenses function was carried out on specialized laboratory workplace using a spectral ana-lyzer and relevant devices. The thesis describes three authentication methods, only one of which proved to be suitable. The measured data are processed and presented in the Appen-dix to this report. The thesis also discusses the evaluation results and recommendations for improvement.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 39757
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View
zajíc_2015_dp.pdf 4.518Mb PDF View/Open
zajíc_2015_vp.pdf 178.9Kb PDF View/Open
zajíc_2015_op.pdf 149.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account