Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti ABC a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti ABC a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Dostálová, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:25Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33891
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je optimalizace daně z příjmů u společnosti ABC a.s. v souladu s platnými zákony. V teoretické části bakalářské práce jsou definovány základní pojmy týkající se daní. Velká část práce je věnována dani z příjmu právnických osob, základu daně a položkám upravují-cím základ daně. V závěru teoretické části jsou uvedeny základní informace o akciových společnostech. Tyto poznatky jsou aplikovány v analytické části práce. V úvodu praktické části je představena společnost ABC a.s., na které bude provedena analýza daňového zatí-žení a následně budou podány návrhy na optimalizaci daňové povinnosti, v souladu s poli-tikou společnosti.
dc.format 86 s. (96 140 znaků)
dc.format.extent 2696013
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject položky upravující základ daně cs
dc.subject daňově neuznatelné náklady cs
dc.subject odpisy cs
dc.subject optimalizace daně cs
dc.subject tax en
dc.subject corporate tax en
dc.subject tax base en
dc.subject entries governing tax base en
dc.subject tax deductible expenses en
dc.subject depreciation en
dc.subject tax optimization en
dc.title Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti ABC a.s.
dc.title.alternative Optimalization of Corporate Income Tax in Company ABC a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štolfová, Gita
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis is to define tax optimization in accordance with appli-cable laws and to apply it on the ABC a.s. company. In the theoretical part of the thesis the basic concepts related to taxes are defined. A large part of this theoretical section is concerned with corporate tax, tax base and items increas-ing and reducing tax base. At the end the basic information about the stock companies is defined. All this information is further used in the analytical part of this thesis. In the intro-duction of this part, company ABC a.s. is presented. The analysis of the tax burden will be applied to this company and then the suggestions for the tax optimization (in accordance with the company's policy) will be proposed to them.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39774
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
dostálová_2015_dp.pdf 2.571Mb PDF View/Open
dostálová_2015_vp.docx 26.70Kb Microsoft Word 2007 View/Open
dostálová_2015_op.docx 26.74Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account