Analýza rozdílů vedení účetnictví zdravotních pojišťoven a vybraných účetních jednotek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rozdílů vedení účetnictví zdravotních pojišťoven a vybraných účetních jednotek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Kovářová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:26Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33895
dc.description.abstract Tématem své bakalářské práce jsem zvolila analýzu rozdílů vedení účetnictví zdravotních pojišťoven a vybraných účetních jednotek. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se práce zabývá popisem a rozborem Českých účetních standardů a dalších vybraných právních norem. Součástí teoretické části jsou také základní informace a teze účetní konsolidace státu a jsou vymezeny podmínky pro zahrnutí subjektu do konsolidačního celku státu. Praktická část je dále rozdělena na komparaci vybraných diferencí vedení účetnictví, popisuje a rozebírá specifika vedení účetnictví z pohledu potřeb účetní konsolidace státu. Cílem bakalářské práce je navrhnout možné sjednocení zjištěných diferencí.
dc.format 62 s. (77 491 znaků).
dc.format.extent 2215731
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vedení účetnictví cs
dc.subject vybrané účetní jednotky cs
dc.subject zdravotní pojišťovny cs
dc.subject účetní standardy cs
dc.subject účetní konsolidace státu cs
dc.subject analýza cs
dc.subject komparace cs
dc.subject accounting en
dc.subject selected entity en
dc.subject health insurance company en
dc.subject accounting standards en
dc.subject accounting consolidation of the state en
dc.subject analysis en
dc.subject comparation en
dc.title Analýza rozdílů vedení účetnictví zdravotních pojišťoven a vybraných účetních jednotek
dc.title.alternative Analysis of Differences in Accounting for Health Insurance Companies and Selected Accounting Units
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vršovská, Anežka
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated For my Bachelor thesis I have chosen the analysis of differences in accounting of health insurance company and selected accounting entities. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part the thesis deals with description and analysis of Czech Accounting Standards and others rules of law. A part of the theoretical part is also basic information and statements of accountant consolidation of the state and there are identified conditions for integration of the subject into the consolidated group of the state. The practical part is dividend into the comparasion of selected accounting differences, describes and analyses the specifics of accounting from the perspective of the needs, of the consolidated group of the state. The goal of this Bachelor thesis is to suggest a possible integration of detected differences.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39780
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
kovářová_2015_dp.pdf 2.113Mb PDF View/Open
kovářová_2015_vp.docx 27.12Kb Microsoft Word 2007 View/Open
kovářová_2015_op.docx 26.87Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account