Příspěvková organizace jako účetní jednotka a daňový subjekt

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příspěvková organizace jako účetní jednotka a daňový subjekt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černošková, Blanka
dc.contributor.author Píšová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:27Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33899
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o příspěvkové organizaci jako účetní jednotce a daňovém subjektu. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku neziskových organizací, pozornost je věnována příspěvkovým organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky. Dále je obsažen daňový režim, především daň z příjmů právnických osob. Praktická část je věnována konkrétní příspěvkové organizaci z oblasti školství. Je zaměřena na zdroje financování, zejména fondy, a na daň z příjmů právnických osob z pohledu příspěvkové organizace.
dc.format 78
dc.format.extent 5739902
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject hlavní a doplňková činnost cs
dc.subject fondy příspěv-kové organizace cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject allowance organization en
dc.subject major and complementary activities en
dc.subject all-owance organization fund en
dc.subject income tax en
dc.title Příspěvková organizace jako účetní jednotka a daňový subjekt
dc.title.alternative Allowance Organization as an Accountant Unit and Tax Subject
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an allowance organization. It is treated as an accountant unit and tax subject. The work is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part contains characteristics of non-profit organizations, pays attention to allowance organizations established by local authorities or municipal govermment. Then tax regime, particularly the tax on corporate income is discussed. The practical part is devoted to a specific allowance organization from the area of education. It focuses on sources of financing, especially funds, and on the corporate income tax from the perspective of an allowan-ce organization.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39787
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
píšová_2015_dp.pdf 5.473Mb PDF View/Open
píšová_2015_vp.pdf 499.7Kb PDF View/Open
píšová_2015_op.docx 27.44Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account