Vizuální styly kulturních institucí v ČR - Historie a současnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vizuální styly kulturních institucí v ČR - Historie a současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří
dc.contributor.author Nedoma, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:04:40Z
dc.date.available 2010-07-15T02:04:40Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3396
dc.description.abstract Práce se zabývá zhodnocením a porovnáním vizuálních stylů významných kulturních institucí v České republice (Národní divadlo v Praze, Národní galerie v Praze, Městská knihovna v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně, divadlo Rokoko), zjišťuje vývoj a současný stav vizuální prezentace v tištěné podobě. Významná část práce se pak věnuje internetovým prezentacím a jejich funkcím. cs
dc.format 49 cs
dc.format.extent 3018104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Národní divadlo v Praze cs
dc.subject Národní galerie v Praze cs
dc.subject Městská knihovna v Praze cs
dc.subject Uměleckoprůmyslové museum v Praze cs
dc.subject Moravská galerie v Brně cs
dc.subject divadlo Rokoko cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject jednotný vizuální styl cs
dc.subject značka cs
dc.subject logo cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject typografie cs
dc.subject písmo cs
dc.subject font cs
dc.subject řez cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject design manual cs
dc.subject barva cs
dc.subject rastr cs
dc.subject webová prezentace cs
dc.subject internet cs
dc.subject flash cs
dc.subject html cs
dc.subject css cs
dc.subject National Theatre in Prague en
dc.subject National Gallery in Prague en
dc.subject Municipal Library in Prague en
dc.subject Museum of Decorative Arts in Prague en
dc.subject Moravian Gallery in Brno en
dc.subject Rokoko Theatre en
dc.subject graphic design en
dc.subject corporate design en
dc.subject brand en
dc.subject logo en
dc.subject logotype en
dc.subject typography en
dc.subject type en
dc.subject font en
dc.subject type style en
dc.subject corporate identity en
dc.subject design manual en
dc.subject colour en
dc.subject raster en
dc.subject web presentation en
dc.subject internet en
dc.subject flash en
dc.subject html en
dc.subject css en
dc.title Vizuální styly kulturních institucí v ČR - Historie a současnost cs
dc.title.alternative Corporate Design of Czech Cultural Institutions - Hisotry and Present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Michal
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The work deals with corporate design evaluation and comparison of important cultural institutions in the Czech Republic (National Theatre in Prague, National Gallery in Prague, Municipal Library in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague, Moravian Gallery in Brno, Rokoko Theatre). The work monitors development and contemporary situation in printed presentations. The significant part of the work is devoted to internet sites and their functions. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5208
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nedoma_2007_bp.pdf 2.878Mb PDF View/Open
nedoma_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
nedoma_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account