Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci - Rasismus

DSpace Repository

Language: English čeština 

Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci - Rasismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinský, Miroslav
dc.contributor.author Nedvěd, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:05:10Z
dc.date.available 2010-07-15T02:05:10Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3397
dc.description.abstract Práce mapuje problematiku multikulturní společnosti a výchovy k toleranci, konkrétně problematiku rasismu obecně; ilustruje situaci v české společnosti. Dále analyzuje komunikační kampaně, které jsou nástrojem pro "boj proti rasismu a netoleranci". V závěru rozebírá problematické faktory úspěšnosti a navrhuje způsoby jejich eliminace. Práce je doplněna ukázkami konkrétních výstupů kampaní a reflektuje subjekty (zadavatele a agentury), cíle kampaní, cílové skupiny, motivy (ideje a myšlenky) a zhodnocuje komunikační efekt. cs
dc.format 75 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 3264009 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rasismus cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject multikulturalita cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject výchova k toleranci cs
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject menšina cs
dc.subject majorita cs
dc.subject kampaň proti rasismu cs
dc.subject analýza komunikační kampaně cs
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject Racism en
dc.subject ethnicity en
dc.subject xenophobia en
dc.subject perjudices en
dc.subject multiculturality en
dc.subject tolerance en
dc.subject education to tolerance en
dc.subject multicultural society en
dc.subject minority en
dc.subject majority en
dc.subject campaign against racism en
dc.subject communication campaign analyses en
dc.subject social advertising en
dc.title Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci - Rasismus cs
dc.title.alternative Cultural differences advertising and education to tolerance - Racism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This work reflects multicultural society problem and questions of education to tolerance, specifically racism problem, according to situation of Czech society. It analyses social advertising campaigns as an engine for fight against racism and intolerance. There are references about problematic elements and ways how to eliminate them. These are enclosed at the end. Dissertation illustrates chosen outputs of campaigns and mentions subjects (submitter, agency), objectives, target groups, ideas and motives and it strikes the communication balance. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4910
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nedvěd_2007_dp.pdfBlocked 3.112Mb PDF View/Open
nedvěd_2007_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
nedvěd_2007_op.doc 68Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account