Analýza řízení zásob ve společnosti ROSTRA s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení zásob ve společnosti ROSTRA s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Váňová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33982
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti ROSTRA s.r.o. Cílem bakalářské práce bylo provést současnou analýzu této společnosti, zanalyzovat sou-časný stav řízení zásob a navrhnout doporučení k odstranění slabých míst v systému řízení zásob. Teoretická část nejdříve popisuje základní poznatky o zásobách, jejich struktuře, vývoji, oceňování, skladování, evidenci, metodách řízení a optimalizaci, a dále se zabývá představením společnosti a její interní a externí situační analýzou. Následně se zaměřuje na analýzu současného stavu zásob a jeho způsob řízení ve společnosti. V závěrečné části je navrženo doporučení ke zlepšení stávající situace.
dc.format 71 s. (78 759 znaků)
dc.format.extent 2430828
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject doba obratu zásob cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject skladování cs
dc.subject inventory en
dc.subject stocks management en
dc.subject inventory turn period en
dc.subject ABC en
dc.subject stocking en
dc.title Analýza řízení zásob ve společnosti ROSTRA s.r.o.
dc.title.alternative The Analysis of Supply Management in Rostra s.r.o. Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Helena
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the management of inventory in the company ROSTRA Ltd. The aim of this thesis was to perform analysis of the company, analysis the current status of inventory management, and make proposals to eliminate weaknesses in the inven-tory management system. The theoretical part describes the basic knowledge about stocks, their structure, development, price evaluation, storage, records management and optimiza-tion methods, and presents the company and its internal and external situational analysis. Then it focuses on the analysis of stocks and the method of management in the company. In the final part, recommendations to improve the current situation are proposed.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39922
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
váňová_2015_dp.pdf 2.318Mb PDF View/Open
váňová_2015_vp.docx 22.33Kb Microsoft Word 2007 View/Open
váňová_2015_op.pdf 514.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account