Příprava a testování polymerních folií solidifikovaných z roztoků polysacharidů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a testování polymerních folií solidifikovaných z roztoků polysacharidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Antonín
dc.contributor.author Bradáčová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33983
dc.description.abstract Byly studovány parametry determinující změny mechanických vlastností polymerních folií solidifikovaných ze zředěných roztoků polysacharidů bez a za přítomnosti teplotního gradientu. Modelovými systémy byly vodné roztoky 2-hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu sodného. Tyto systémy byly srovnávány s ohledem na změnu množství vázané vody, rozložení polymerní matrice přes plochu filmu, tepelnou historii systému, změnu optických a mechanických vlastností. Z experimentálních výsledků vyplynulo, že cílenou přípravou polymerních filmů v teplotních gradientech lze ovlivňovat izotropii rozložení polymerní matrice a s tím spojenou pevnost v tahu a tažnost.
dc.format 68 s. (85 132 znaků)
dc.format.extent 3162715
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 2-hydroxyethylcelulóza cs
dc.subject hyaluronan sodný cs
dc.subject teplotní gradient cs
dc.subject Bénard-Marangoniho konvekce cs
dc.subject polymerní folie cs
dc.subject pevnost v tahu cs
dc.subject tažnost cs
dc.subject 2-hydroxyethyl cellulose en
dc.subject sodium hyaluronate en
dc.subject temperature gradient en
dc.subject Bénard-Marangoni convection en
dc.subject polymer films en
dc.subject tensile strength en
dc.subject ductility en
dc.title Příprava a testování polymerních folií solidifikovaných z roztoků polysacharidů
dc.title.alternative Preparation and Testing of Polymer Films Solidified from Polysaccharide Solutions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smolka, Petr
dc.date.accepted 2015-06-23
dc.description.abstract-translated Various parameters were studied, which determine the changes of mechanical properties of polymer films solidified from diluted polysaccharide solutions with and without the presence of a temperature gradient. Several characteristics of chosen model systems (2-hydroxyethyl cellulose and sodium hyaluronate aqueous solutions) were compared, namely the amount of bound water, distribution of polymer matrix across the prepared film, thermal history of the system and the change in optical and mechanical properties. Experimental results indicate the possibility of using the temperature gradients to influence the isotropy of polymer matrix, which is tied to the tensile strength and the ductility of polymer films.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 39923
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-25


Files in this item

Files Size Format View
bradáčová_2015_dp.pdf 3.016Mb PDF View/Open
bradáčová_2015_vp.docx 74.84Kb Microsoft Word 2007 View/Open
bradáčová_2015_op.pdf 524.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account