Využití kriminalistických metod v práci komerčních bezpečnostních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití kriminalistických metod v práci komerčních bezpečnostních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Dřízga, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:07:31Z
dc.date.available 2010-07-15T02:07:31Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3404
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zpracována jako výuková pomůcka pro pracovníky soukromých bezpečnostních služeb. Práce může sloužit jako metodický návod na postup pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při zadržení pachatele trestné činnosti, možnosti použití zbraně a zajištění místa trestného činu před příjezdem policie, aby nedošlo ke zničení stop, které by mohly přispět k objasnění případné trestné činnosti včetně postupu pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při zajištění jednotlivých druhů stop. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů soukromá bezpečnostní služba, kriminalistická metodologie, možnosti použití zbraně u pracovníků soukromých bezpečnostních služeb a zadržení pachatele jako detektiv obchodu. Praktická část zahrnuje kriminalistické stopy, jejich podstatu, význam a druhy. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 876253 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.06.2017
dc.subject private safety agency en
dc.subject using of weapons en
dc.subject criminal clues en
dc.subject a criminal en
dc.subject a criminal activity en
dc.subject soukromá bezpečnostní služba cs
dc.subject použití zbraně cs
dc.subject kriminalistická stopa cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject trestný čin cs
dc.title Využití kriminalistických metod v práci komerčních bezpečnostních služeb cs
dc.title.alternative Methods for Commercial Safety Agency Workers to be Used in Criminal Investigations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ivanka, Ján
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor work is written as a teaching aid for employees of private security agencies. It can be used as methodical instructions for private security agencies workers during detention of a criminal, possibilities of using weapons during detention and safeguarding the place of a criminal activity before the police arrive. It is important not to damage clues that can lead to explanation of this criminal activity including methods for private security agencies during safeguarding of different kinds of clues. The theoretical part contains explanation of the terms 'a private security agency' and 'a criminal methodology', possibilities of using weapons for private safety agency workers and detention of a criminal as a business detective. The practical part contains all types of criminal clues, their principle, force and kinds. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5965
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject učební pomůcky cs
local.subject bezpečnostní služby cs
local.subject kriminalistická metodika cs
local.subject teaching aids en
local.subject security services en
local.subject criminal investigation methodology en


Files in this item

Files Size Format View
dřízga_2007_bp.pdfBlocked 855.7Kb PDF View/Open
dřízga_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
dřízga_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account