Daktyloskopická identifikace - komparace numerické a holistické metody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Daktyloskopická identifikace - komparace numerické a holistické metody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Uhrová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:17Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:17Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34064
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je objasnění rozdílu mezi numerickým a holistickým pojetím zkoumání zajištěných daktyloskopických otisků. V práci je zahrnut vývoj daktyloskopie jako vědy a její následné zařazení mezi metody kriminalistické identifikace. Práce bude obsahovat základní pojmy daktyloskopických vzorů a jejich klasifikaci pro kriminalistickou identifikaci. V práci jsou prezentovány základní zajištění daktyloskopických stop (tj. různé druhy prostředků používaných v daktyloskopii pro zajištění viditelných i latentních stop a jejich využití na různých površích). Dále práce uvádí validační program pro numerický a holistický přístup vyhodnocování otisků se zaměřením na externí validaci. Praktická část práce se zabývá porovnáním otisku zajištěného ze skleněného nosiče stopy, numerickou a holistickou metodou. V závěru práce je provedeno celkové srovnání obou uvedených metod vyhodnocování daktyloskopických otisků a krátká studie, nad prolínáním dak-tyloskopie a trasologie z hlediska vyhodnocování jiných částí lidského těla, které mohou zanechat otisky použitelné pro individuální identifikaci osob.
dc.format 43
dc.format.extent 9120851
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daktyloskopie cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject numerický cs
dc.subject holitický cs
dc.subject dactyloscopy en
dc.subject identification en
dc.subject numerical en
dc.subject holistic en
dc.title Daktyloskopická identifikace - komparace numerické a holistické metody
dc.title.alternative Dactyloscopic (Fingerprint) Identification - a Comparison of the Numerical and Holistic Methods
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis to clarify the difference between holistic and numerical approach for fingerprint identification. It deals with the development of forensic science as one of the investigative methods. The thesis provides basic terminology of forensic examples and their classification. It describes capturing forensic prints (various devices for capturing visible and latent prints and a programme for validating numerical and holistic approaches to results are also provided). The practical part deals with comparison of both holistic and numerical method of fingerprint acquisition mapped on the surface of glass. The compari-son of both methods is provided in the final part and there is also a short study about eva-luating other friction skin patterns that are used as a means of identifying people.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40047
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-27
local.subject zpracování dat cs
local.subject otisky prstů cs
local.subject data processing en
local.subject fingerprints en


Files in this item

Files Size Format View
uhrová_2015_dp.zip 8.698Mb Unknown View/Open
uhrová_2015_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
uhrová_2015_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account