Alternativní zdroje energie a jejich propagace v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alternativní zdroje energie a jejich propagace v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Štalmachová, Sylva
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:08:57Z
dc.date.available 2010-07-15T02:08:57Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3407
dc.description.abstract Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké je povědomí obyvatel města Zlína a jeho okolí o projektu Energy in Minds!, který se realizuje na jeho území. V úvodu své práce jsem zpracovala literární prameny týkající se jak problematiky obnovitelných zdrojů energie, tak i sociálního marketingu, pod niž kampaně a projekty zaměřené na obnovitelné zdroje spadají. Dále jsem se zabývala materiály vztahujícími se k problematice kampaní, které se zabývají tématikou osvěty životního prostředí. Stanovila jsem si pracovní hypoté-zy a provedla analýzu povědomí obyvatel města Zlína o projektu Energy in Minds! formou dotazníkového šetření. Vyhodnotila jsem výsledky analýzy a na jejich základě jsem došla k závěrům, jaké je povědomí zlínské veřejnosti o realizovaném projektu. cs
dc.format 73s., 4 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 6940563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject vyhodnocení analýzy cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject Renewable resources of energy en
dc.subject social marketing en
dc.subject environment en
dc.subject method of questionaires en
dc.subject evaluating of the analysis en
dc.subject campaign en
dc.title Alternativní zdroje energie a jejich propagace v České republice cs
dc.title.alternative Alternative energy resources and their promotion in the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis was to find out how the consciousness of inhabitants of town Zlin and its surroundings looks like of a project called Energy in Minds which is being realized on its area. At the beginning of my work I worked out literary sources connected to the problems of renewable resources of energy, as well as social marketing into which cam-paigns focused on renewable resources fall. Later I was dealing with materials connected to the problems of the campaigns which are focused on an enlightment of environment. I set working hypotheses and I made analysis of the consciousness of the inabitants of Zlin of project Energy in Mind using a method of questionaire. Afer evaluating the analysis I came to conclusion how the consciousness of the project looks like. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4835
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štalmachová_2007_bp.pdf 6.619Mb PDF View/Open
štalmachová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
štalmachová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account