Analýza týmové práce v podniku ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza týmové práce v podniku ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Nezdařilová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:10:30Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3413
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit týmovou práci v podniku ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o. Teoretická část obsahuje obecné vysvětlení a popis tvorby týmu, obsah efektivní týmové práce a nejčastěji používané styly vedení týmu. Analytická část je již zaměřena na analýzu současného stavu týmu a způsobu vedení jednotlivých oddělení v podniku. První část zkoumá týmovou roli každého člena jednoho týmu a druhá část vyhodnocuje preferovaný styl vedení u jednotlivých vedoucích pracovníků. cs
dc.format 64 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 2452590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject tým cs
dc.subject tvorba a podoba týmu cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject týmové role cs
dc.subject styly vedení týmu cs
dc.subject team en
dc.subject production and form of team en
dc.subject team work en
dc.subject team-work role en
dc.subject style of team leading en
dc.title Analýza týmové práce v podniku ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of team work in company ANeT-Advanced Network Technology, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Peterka, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The goal of this baccalaureate work was to evaluate team work in company ANeT -Advanced Network Technology, Ltd. Theoretical section contains common explication and description of teamwork creation, content of efficient team work and most frequently used styles of team leading. Analytical section is already specialized on analysis of contemporary state of team and way of leading of individual departments in company. First part investigates team-work role of each member of single team and second part evaluations preferred leading style of single leadership workers. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5737
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nezdařilová_2007_bp.pdfBlocked 2.338Mb PDF View/Open
nezdařilová_2007_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
nezdařilová_2007_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account