Veřejný ochránce práv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Veřejný ochránce práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Vavřín, Radek
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:32Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34146
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je instituce veřejného ochránce práv. Nejprve se práce věnuje historii veřejného ochránce práv, jeho vývoji a vzniku. Další kapitolou je poté samotná charakteristika a definice veřejného ochránce práv, které můžeme různě nalézt v literatuře, nebo třeba webových zdrojích včetně definic přeložených z anglického jazyka. V práci je také popsána působnost veřejného ochránce práv, která se vztahuje také na možnost návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě. Následovně jsou charakterizovány také pravomoci a zvláštní oprávnění při výkonu funkce veřejného ochránce práv. Jednou z kapitol je také samotná činnost veřejného ochránce práv a jiné podrobnosti, které se činnosti týkají. V závěru práce jsou poté uvedeny příklady, kdy státní úřad způsobil účastníkovi škodu.
dc.format 62 s.
dc.format.extent 2016682
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejný ochránce práv cs
dc.subject ombudsman cs
dc.subject historie veřejného ochránce práv cs
dc.subject působnost cs
dc.subject pravomoc cs
dc.subject činnost veřejného ochránce práv cs
dc.subject the Ombudsman en
dc.subject Ombudsman en
dc.subject Ombudsman´s history en
dc.subject terms of reference en
dc.subject authority en
dc.subject activity of the ombudsman en
dc.title Veřejný ochránce práv
dc.title.alternative Public Legal Protection - The Ombudsman
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maláník, Zdeněk
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is the ombudsman institution. As first, the work focuses on the history of ombudsman, his development and birth. Next chapter aims on characteristics and definitions of the ombudsman, which we can found in the literature, or web sources including the definitions which are translated from english. The work also describes the terms of reference of the ombudsman which also include the possibility of visits in facilities, where people are deprived of their freedom. As a next are also characterized powers and special authorities in the performance of the ombudsman. One of the chapters is also the act of the ombudsman and other details about his activities. At the end of this work are examples where state authority has caused damage to the participant.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40188
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View
vavřín_2015_dp.pdf 1.923Mb PDF View/Open
vavřín_2015_vp.pdf 178.0Kb PDF View/Open
vavřín_2015_op.pdf 202.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account