Rizika přepravy radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rizika přepravy radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Grešová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:03Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:03Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34284
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou rizik vyplývajících z přepravy radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví a návrhem na jejich minimalizaci s využitím vybraných metod analýzy rizik. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je řešena problematika významu a použití radioaktivního materiálu v oblasti zdravotnictví, vlivu rizik přepravy vybraných druhů na zdraví a život člověka a analýza současných právních předpisů, které souvisejí s přepravou radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví. Cílem práce v praktické části je orientace na technologie přepravy vybraných druhů radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví, posouzení bezpečnosti při přepravě včetně minimalizace rizik.
dc.format 64 s. (89 492 znaků vč. mezer)
dc.format.extent 3493312
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost cs
dc.subject materiál cs
dc.subject přeprava cs
dc.subject radioaktivita cs
dc.subject riziko cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject Safety en
dc.subject material en
dc.subject transport en
dc.subject radioactivity en
dc.subject risk en
dc.subject health en
dc.title Rizika přepravy radioaktivního materiálu používaného ve zdravotnictví
dc.title.alternative Risks of Transport of Radioactive Material Used in Health Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakubčeková, Júlia
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issues of risks arising from transport of radioactive material used in health care and suggestion for their minimizing with usage of selected methods of risk analysis. The thesis contains a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with significance of radioactive material usage in health care, influence of transport risks on health and life of humans and analysis of current law which is related to the transport of radioactive material used in health care. The target of the practical part of this thesis is orientation to transport technologies given kinds of radioactive material used in health care, assessment of safety during the transport including minimizing the risks.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 40433
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View
grešová_2015_dp.pdf 3.331Mb PDF View/Open
grešová_2015_vp.pdf 166.4Kb PDF View/Open
grešová_2015_op.pdf 325.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account