Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve stavební společnosti MSI s.r.o.v letech 2000 - 2005 s cílem doporučit opatření ke zlepšení finanční situace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve stavební společnosti MSI s.r.o.v letech 2000 - 2005 s cílem doporučit opatření ke zlepšení finanční situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, František
dc.contributor.author Gajdošíková, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:17:52Z
dc.date.available 2010-07-15T02:17:52Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3430
dc.description.abstract Úkolem mé bakalářské práce bylo posoudit vývoj finančních ukazatelů a provést tak jejich analýzu v letech 2000 - 2005. V práci jsem se zabývala finanční analýzou a problematikou s ní spojenou. Pracovala jsem s finančními výkazy a porovnávala jsem je v jednotlivých letech. Na závěr mé bakalářské práce jsem doporučila určitá opatření ke zlepšení finanční situace společnosti. cs
dc.format 72 s. 6 s. příloh cs
dc.format.extent 7000622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject finanční ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial account en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow en
dc.subject final accounts en
dc.subject financial indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject real indicators en
dc.title Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve stavební společnosti MSI s.r.o.v letech 2000 - 2005 s cílem doporučit opatření ke zlepšení finanční situace cs
dc.title.alternative Review development of financial indexes in the building company MSI s.r.o. with a view to recommend measures to improve the financial situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor's work was to review development of financial indexes and analysis them I worked with the data from 2000 to 2005. In Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín s.r.o. I dealt with a financial analysis and its problems. I processed financial statements and reviewed development in particular years. At the end of my bachelor's work recommend some measures to improve the financial situation of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4670
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gajdošíková_2007_bp.pdfBlocked 6.676Mb PDF View/Open
gajdošíková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
gajdošíková_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account