Komunikace zdravého životního stylu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace zdravého životního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Konečná, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:10Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34319
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komunikací zdravého životního stylu. Konkrétně si klade za cíl vytvořit analýzu in-store komunikace firmy BIOOO.cz. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů týkajících se podpory prodeje a osobního prodeje. Jsou zde také definovány výzkumné otázky. Praktická část řeší průběh výzkumných šetření mystery shoppingu a pozorování na prodejně, jejich výsledky, analýzu použitých prvků podpory prodeje v prodejně a také analýzu ostatních komunikačních aktivit firmy. V závěru práce se nacházejí návrhy a doporučení na zlepšení současných komunikačních aktivit firmy.
dc.format 64 s. (80 009 znaků)
dc.format.extent 3554281
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject BIOOO.cz cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject sales promotion en
dc.subject personal selling en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject BIOOO.CZ en
dc.title Komunikace zdravého životního stylu
dc.title.alternative Communication of Healthy Lifestyle
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is engaged in healthy lifestyle communication. Specifically, it sets a goal to create a BIOOO.CZ in-store communication analysis. The theoretical part is focused on a specification of terms related to sales promotion and personal selling. There are also the research questions defined in this part. The practical part sorts out the course of the research investigation: Mystery shoppping, observation on the store, their results, sales promotion elements used in the store analysis so as analysis of other communication activities of the firm. In the end, there is some advice on possible improvement of contemporary communication activities of the company.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40469
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2015_dp.pdf 3.389Mb PDF View/Open
konečná_2015_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2015_op.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account