Analýza stávajícího stavu a návrh zabezpečení objektu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza stávajícího stavu a návrh zabezpečení objektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Kosinová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:12Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34327
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku zabezpečení vybraného objektu. Vychází ze stávajícího stavu zabezpečení a navrhuje na základě analýzy nové zabezpečení objektu. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se ochrany a zabezpečení objektu. Jsou zde také zmiňovány možné způsoby zabezpečení s využitím různých technických prostředků. V praktické části je popsán současný stav vybraného objektu a za pomoci metod analýzy rizik zjištěna nejkritičtější místa. V závěru práce je navrženo nové zabezpečení pro tento objekt včetně vyčíslení nákladů na jeho pořízení.
dc.format 57
dc.format.extent 2205094
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klasická ochrana cs
dc.subject technická ochrana cs
dc.subject fyzická ochrana cs
dc.subject režimová ochrana cs
dc.subject mechanické zábranné prostředky cs
dc.subject classic protection en
dc.subject technical protection en
dc.subject physical protection en
dc.subject regime protection en
dc.subject mechanical barrier systems en
dc.title Analýza stávajícího stavu a návrh zabezpečení objektu
dc.title.alternative Analysis of the Current State and Proposal for Object Security
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karak, Miroslav
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis solves problems of security of the selected object. Based on the current state of security and based on analysis suggests the new object security. The theoretical part explains the different concepts relating to the protection and security of the object. There are also mentioned possible ways of securing using different technical means. In practical part is described the current state of selected object and using methods of risk analysis identified critical points. In conclusion, is proposed new security for the object, including quantification of the cost.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 40477
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
kosinová_2015_dp.pdf 2.102Mb PDF View/Open
kosinová_2015_vp.pdf 114.5Kb PDF View/Open
kosinová_2015_op.pdf 809.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account