[NEOBHÁJENO] Hrozby a rizika v obci Zlechov a jejich eliminace

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Hrozby a rizika v obci Zlechov a jejich eliminace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Tománková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:18Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34364
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce, je analyzovat hrozby a rizika v obci Zlechov a navrhnout opat-ření pro jejich eliminaci. Výchozím dokumentem pro tuto práci bude především kronika obce Zlechov, která mi pomůže přiblížit možné mimořádné události , které tuto obce již i minulosti ohrožovaly. Výstupem má práce by měl být ucelený pohled na možné hrozby a rizika v této obci. V neposlední řadě bych chtěla navrhnout opatření a doporučení na nový krizový plán. V teoretické části nalezneme základní pojmy z této problematiky a možné mimořádné události které této obci hrozí. V praktické část bude věnována podrobnému popisu obce, její poloze a historickým událostem které ji v minulosti ohrožovaly. S pomocí SWOT analýzy chci zjistit slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti a navrhnout opatření pro jejich eliminaci. Dotazníkovým šetřením pak už jen zjistit připravenost obyvatel na mimořádnou událost.
dc.format 51
dc.format.extent 795383
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject riziko cs
dc.subject incident en
dc.subject threat en
dc.subject risk en
dc.title [NEOBHÁJENO] Hrozby a rizika v obci Zlechov a jejich eliminace
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Threats and Risks at the Level of Municipalities and their Elimination
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to analyze the threats and risks in the village Zlechov and propose action - Creating for their elimination. The starting point for this work will be to chronicle the village Zlechov that will help me bring possible emergencies that this obcec already well past threatened . The outcome of my work should be a comprehensive view of potential threats and risks in this village. Finally, I would like to propose measures and recommen-dations for a new emergency plan . The theoretical part contains the basic concepts of this problem and possible emergency -Lost grasses that threaten the village . In the practical part will be devoted to a detailed description of the village , its location and historical -Lost grasses that threatened her in the past . Using SWOT analysis, I want to know the strengths and weaknesses , threats and opportunities , and propose measures for their elimination. The questionnaire set- Reni then just check the readiness of the populati-on to the emergency .
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 40538
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-05-15
local.subject krizové situace cs
local.subject Zlechov (Česko) cs
local.subject obce cs
local.subject crisis situations en
local.subject Zlechov (Czechia) en
local.subject municipalities en


Files in this item

Files Size Format View
tománková_2015_dp.pdf 776.7Kb PDF View/Open
tománková_2015_vp.pdf 186.4Kb PDF View/Open
tománková_2015_op.pdf 169.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account