Analýza a řízení podnikatelských rizik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Kaspřáková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:24Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34399
dc.description.abstract Bakalářská práce "Analýza a řízení podnikatelských rizik ve společnosti BSTS Fire & Security, s.r.o.", je zaměřená na řešení a analýzu podnikatelských rizik vybraného subjektu. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy jako podnik, podnikání a dále jsou podrobně analyzována rizika a metody jejich zkoumání. Praktická část je věnovaná představení konkrétní společnosti, její činnosti a představeny jsou i metody analýzy rizik, jejich řízení a možné dopady na společnost. Následně jsou navržena opatření k jejich minimalizaci
dc.format 68 s.
dc.format.extent 1772957
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject metody analýzy rizik cs
dc.subject enterprise en
dc.subject business en
dc.subject risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk analysis methods en
dc.title Analýza a řízení podnikatelských rizik
dc.title.alternative Analysis and Management of Business Risks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Analysis and management of business risks in the company BSTS Fire & Security Ltd.", is focused on solutions and business risk analysis chosen company. The theoretical part describes basic concepts of business, entrepreneurship; the risks and methods of analysis are analyzed in detail. The practical part is focused on an intro-duction of the specific company, its activities and consequently the practiced methods of risk analysis, management and possible impacts on society. Subsequently, measures are proposed to minimize them.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40574
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
kaspřáková_2015_dp.pdf 1.690Mb PDF View/Open
kaspřáková_2015_vp.pdf 162.2Kb PDF View/Open
kaspřáková_2015_op.pdf 33.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account