Analýza a řízení podnikatelských rizik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Kočíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:24Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34400
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Analýza a řízení podnikatelských rizik" je analýza rizik společnosti RUTEX TRADE, s.r.o., řízení rizik v současné době a navrhovaná opatření ke snížení nebo eliminaci potenciálních rizik. V teoretické části se práce zabývá obecným pojetím slova "riziko", klasifikací rizik, popisem podnikatelských rizik, analýzou a managementem rizik. Praktická část obsahuje představení podniku, analýzu a řízení kreditního, výrobního a bezpečnostního rizika. Zahrnuje rovněž analýzu příčin a následků rizik a doporučení k jejich optimálnějšímu řízení.
dc.format 59 s. (9 885 znaků)
dc.format.extent 1158041
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnikatelské riziko cs
dc.subject analýza a management rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject business risk en
dc.subject analysis and business risks management en
dc.title Analýza a řízení podnikatelských rizik
dc.title.alternative Analysis and Business Risks Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis "Analysis and Business Risks Management" is an analysis of risks in the company RUTEX TRADE, s.r.o., an evaluation of the current risk management and a proposal of recommendations intended to reduce or eliminate of potential risks. The theoretical part of the thesis deals with general conception of the word "risk", classification of risks, deskription of business risks and with risk management. The practical part includes an introduction of the company, an analysis and management of credit, production and security risks as well as and analysis of causes and effects and action plan proposals to optimatize risk management.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40575
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
kočíková_2015_dp.pdf 1.104Mb PDF View/Open
kočíková_2015_vp.pdf 203.2Kb PDF View/Open
kočíková_2015_op.pdf 34.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account