Analýza následku nehod, havárií a úrazů ve společnosti DEZA, a.s., odloučeném provozu Organik Otrokovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza následku nehod, havárií a úrazů ve společnosti DEZA, a.s., odloučeném provozu Organik Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Kovaříková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:25Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34405
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje problematiku týkající se analýzy následků nehod, havárií a úrazů ve společnosti DEZA, a. s., odloučeném provozu Organik Otrokovice. Obsahuje teoretickou část, která je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na systém prevence závažných havárií. V praktické části je představena analyzovaná společnost a jsou zde provedeny analýzy současných bezpečnostních opatření pomocí metody CHECK LIST a SWOT. Výsledkem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu bezpečnostního managementu ve společnosti a následné navržení opatření na zlepšení ochrany před nehodami, haváriemi a úrazy.
dc.format 80
dc.format.extent 14887997
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject systém prevence závažných havárií cs
dc.subject analýza cs
dc.subject bezpečnostní management cs
dc.subject Occupational safety and health system prevention of major accidents en
dc.subject analysis en
dc.subject security management en
dc.title Analýza následku nehod, havárií a úrazů ve společnosti DEZA, a.s., odloučeném provozu Organik Otrokovice
dc.title.alternative Analysis of the Consequences of Accidents, Crashes and Injuries in Deza, a.s., - Organik Otrokovice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mauer, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis describes the analysis of the consequences of accidents, accidents and injuries in the company DEZA, secluded operation Organik Otrokovice. It contains a theoretical part, which focuses on health and safety at work and prevention system of major accidents. In the practical part the analyzed company and also an analysis of current security measures using the method CHECK LIST and SWOT. The result of this work is to assess the current state of security management in the company and then propose measures to improve protection against accidents, accidents and injuries.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40581
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-11


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2015_dp.pdf 14.19Mb PDF View/Open
kovaříková_2015_vp.pdf 163.4Kb PDF View/Open
kovaříková_2015_op.pdf 167.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account