[NEOBHÁJENO] Analýza a řízení rizik ve službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Analýza a řízení rizik ve službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Obkráčilová, Klára
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:29Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34427
dc.description.abstract V bakalářské práci s názvem ''Analýza a řízení rizik ve službách'' je řešená problematika analýzy a řízení rizik ve službách. Teoretická část bakalářské práce obsahuje rozpracovanou teorii o službách nabízených v institucích, o okolí těchto institucí, riziku, řízení rizika, metodách řízení rizik a specifikaci řízení rizik ve službách. V praktické části bakalářské práce je podrobně popsaná instituce, která je vybraná pro zpracování bakalářské práce. Tato část bakalářské práce je zaměřená na analýzu a řízení rizik v instituci, proč jsou rizikem a jaké následky mají nebo by mohly mít pro instituci.
dc.format 64 s. (53083)
dc.format.extent 5113854
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject metody řízení rizik cs
dc.subject analýza rizik a sluţby ABSTRACT cs
dc.subject risk en
dc.subject risk management en
dc.subject methods of risk management en
dc.subject risk analysis and services en
dc.title [NEOBHÁJENO] Analýza a řízení rizik ve službách
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Risk Analysis and Management Service Trades
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated In the bachelor´s thesis called Analysis and management of risks in services we solve the problems of analysis and management in the services. The teoretical part of the bachelors thesis contains developed theory about services offered in the institutions and around some institutions, about risks and about the management of the risks and specification of the management of the risks in the services. In the practical part of this bachelors thesis the institution which was chosen for the eloboration of this bachelors thesis is described in detail. This part of the bachelors thesis is focused on the analysis and risk management in insti-tutions, why they are a risky and what kind of consequences they have or could have for the institution.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40604
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-05-13
local.subject riziková analýza cs
local.subject risk analysis en


Files in this item

Files Size Format View
obkráčilová_2015_dp.pdf 4.876Mb PDF View/Open
obkráčilová_2015_vp.pdf 213.4Kb PDF View/Open
obkráčilová_2015_op.pdf 249.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account